Lyts mar warberDeze avonden worden eens in de 14 dagen georganiseerd  op dinsdagavond
Deze avonden beginnen om 20.00 tot 22.00 uur.
Bestuur:
Voorzitster:           Coba Grond.
Penningmeester:  Froukje Postma.
Secretaresse:       Dicky Hahné.
Bestuuslid:            Annie Zwier
Bestuurlid:            Geertsje Nielsen

vrouwen 2021 22