AED in Ingelum

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.De volledige naam van een AED is: Automatische Externe Defibrillator.

Wanneer is een AED nodig?

Een AED is nodig bij een hartstilstand. Er is dan sprake van kamerfibrilleren, een ernstige ritmestoornis. Bij kamerfibrilleren ontstaan er chaotisch prikkels in het hart, waardoor de hartkamers niet meer samentrekken en er geen bloed meer rondgepompt wordt. Het hart moet dan gedefibrilleerd worden, een soort resetten van het hart. 

Wie haalt een AED?

Bij een hartstilstand is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een AED gehaald wordt:

In Ingelum hangt een AED aan het dorpshuis Skerne Wibe. Er zijn in Ingelum vrijwilligers die de AED kunnen bedienen. Bij een hartstilstand kunt U via 112 de alarmcentrale bellen. Deze centrale zorgt voor het oproepen van de vrijwilligers. Ook kunt u zelf een vrijwilliger benaderen. Hieronder een lijst van de vrijwilligers in Ingelum met de telefoonnummers.

Overzicht en telefoonnummers van de AED-vrijwilligers in Ingelum

Naam vrijwilliger                Adres                             Mobiel nummer                Vast nummer

Huisartsenpraktijk

v.Aismawei 41 Bitgummole

(058)-2531281

AED-locatie

Dorpshuis Skerne Wibe

F.Klazingastraat 25

(058)- 2531569

Ynema- Zandbergen

Esther

F.Klazingastraat  23

06-30541991

(058)- 2531561

Westerhof, Niek

M.Koopalstraat  6

06-21467403

(058)- 2531537

Ynema, Lieuwe

F.Klazingastraat  23

06-22569651

(058)- 2531561

Posthumus-Wouters

Tjitske

Da.Gronemanstr. 2

06-15643909

(058)- 2531755

Posthumus, Erwin

Da.Gronemanstr. 1

06-45247531

(058)- 2531578

Mulder-Westerdijk,

Hennie

M.Koopalstraat  3

06-52680015

(058)- 2531562

Mulder, Fred

M.Koopalstraat 3

06-45601402

(058)- 2531562

Krikke, Sander

Tsjerkeleane 7

06-35113920

(058)- 2541692

Huitema, Geertje

Tsjerkeleane 7

06-38434963

(058)- 2541692

Kortendijk, Gepke

F.Klazingastraat  17

06-22761511

(058)- 2532031

De Jonge, Thonnis

F.Klazingastraat  1

06-50631498

(058)- 2532646

Hahné-Jansen, Dicky

Da.Gronemanstr. 3

06-55573209

(058)- 2531759

Hahné, Gerard

Da.Gronemanstr. 3

06-13619163

(058)- 2531759

Fortuin, Haije

Da.Gronemanstr. 10

06-29168648

Bijlsma, Jan

Da.Gronemanstr. 5

06-38330703

(058)- 2532032

Bakker, Aaltje

Da.Gronemanstr. 16

06-30297736

(058)- 2532855

v.Asperen, Marrit

Da.Gronemanstr. 1

06-28616437

(058)- 2531578

Stand van zaken  29

Januari 2016